Tietosuojaseloste

GlossyboxTietosuojaseloste

Glossybox on sitoutunut suojelemaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Ole hyvä ja ota hetki aikaa tarkistaakseni mitätiedoite pitää sisällään. Mitä tietoja keräämme sinusta, miten käytämme niitä ja mitkä ovat sinun oikeuksiasi. THG Beauty Limited ("Glossybox", "me" tai "me") on henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka on kerättywww.glossybox.fi.

Rekisterinpitäjä

GlossyboxSweden AB
Drottninggatan 108113 60TukholmaRuotsi

Mitähenkilökohtaisiatietojakeräämmesinusta?

Keräämmehenkilötietojasinusta,joitatoimitatmeillesuoraanjaSivustonkäytönkautta.Nämätiedotvoivatsisältääseuraavaa:

 • Antamasitiedot,kunkäytätSivustoamme(esim.nimi,yhteystiedot,sukupuoli,tuotearvostelutjakaikkitiedot,jotkaoletlisännyttiliisi);

 • Tapahtuma-jalaskutustiedot,josteetostoksiameillätaikäytätSivustomme(esim.luotto- taimaksukortti-jatoimitustiedot)

 • Keskustelutjakirjeenvaihdotkanssamme(esim.Ottaessasiyhteyttäasiakaspalvelutiimiimme, taisosiaalisenmediankautta)

 • Antamasitiedot,kutenosallistuminenkilpailuuntaitutkimukseen.

 • Tietojakerätäänautomaattisesti,käyttämälläevästeitäjamuitaseurantamenetelmiä(esimerkiksimitäsivujaoletkatsellutklikkasitkolinkkiäjossakinsähköpostipäivityksessämme).Voimmemyöskerätätietoasivustosikäyttämistäsilaitteista.

 • Muutsivustonylläpitämiseentarvittavattiedot,esimerkiksivoimmekäyttääsijaintisi,jos annatmeillesiihensuostumuksesi.

Josasioitmyymälöissämme,voimmeyhdistäätietoja,jotkaluovutatmeillemyymälässä (esim. Jos teetostoksen tailiitytpostituslistallemme)ylläoleviintietoihin.

Mihinkäytämmehenkilötietoja?

Riippuensiitä,mitenkäytätSivustoamme,keskustelutkanssammesekäkäyttöoikeudet,jotkaluovutatkäyttöömme.Mihintarkoituksiinkäytämmehenkilötietojasi?

 • Suorittaatilauksesijaylläpitääasiakastiliäsi.

 • Hallitajavastatakyselyihintaireklamaatioihinasiakaspalvelunkautta.

 • Voidamuokatasivustoasinuntarpeisiinjanäyttääsisältöä,jokavoisisinuakiinnostaaenitentilisitietojen,ostohistorianjaselaustoiminnanperusteella.

 • Sivustonparantaminenjaylläpitosekäsenkäytönvalvonta.

 • Markkinatutkimukseen,esim.saatammeollayhteydessäsinuunjapyytääpalautettatuotteistamme.

 • Lähettääsinullemarkkinointiviestejäjanäyttääkohdennettuamainontaa,johonmeilläonsuostumuksesitai se onmuullatavoinsallittu.

 • Turvallisuussyistätutkiapetoksiajatarvittaessasuojataitsemmejakolmansiaosapuolia.

 • Noudattamaanlakisääteisiäjalainsäädännöllisiävelvoitteitamme.

Käsittelemmehenkilötietojesiseuraavantietosuojalainsäädännönnojalla:

 • Koska tietojen käsittely on välttämätöntä sopimuksen toteuttamiseksi, tai tiettyjen valmistavien toimenpiteiden suorittamiseksi ennen kuin voimme tehdä sopimuksen kanssanne (esimerkiksi, kun olette tehneet ostoksen kanssamme, käytämme henkilökohtaisia tietojanne maksun käsittelemiseksi ja tilauksen toimittamiseksi).

 • Koskaolemmesaaneetsuostumuksesi(esim. Josotatmeihinyhteydenkyselylomakkeeseen,johonlisäätvalinnaisiatietojatilisiprofiiliintaisallitmarkkinoinninmeiltä).

 • Koskameilläonoikeutussähköisenkaupankäynnintarjoajanaylläpitääjaedistääpalveluitamme.

Pyrimme aina ymmärtämään paremmin asiakkaitamme tarjotaksemme parhaan tuotteen ja asiakaskokemuksen.Käytämmetietojasikohdentamaansivustosinäkymää,jottaseolisimielenkiintoisempaajamerkityksellisempäätuotteidenjatarjouksiennäkökulmasta.

Sivustomme avulla voit lisätä tilisi profiiliin lisätietoja, kuten tietoja kehon tyypistä, ihosta, hiustyypistä, hiusten kunnosta, harjoittelusta, suoritustavoitteista, pituudesta ja painosta. Käsittelemme näitä tietoja erityisen varoen, sillä ymmärrämme, että se voi paljastaa tietoja terveydestänne tai etnisyydestänne. Sinun ei tarvitse antaa meille näitä tietoja, vaan voit poistaa ne tai päivittää milloin tahansa.

Markkinointi

Me haluamme kommunikoida asiakkaidemme kanssa jolloin voimme markkinoida mieltymystesi mukaan käyttää henkilötietojasi lähettämään sinulle markkinointiviestejä sähköisesti, puhelimitse tai postitse. Jotkin näistä viesteistä voidaan kohdentaa sinulle aiemman selaus- tai ostotoiminnan ja muiden sinuun liittyvien tietojen perusteella.

Jos et enää halua vastaanottaa markkinointiviestejä meiltä (tai haluat saada niitä!), Voit muuttaaasetuksiasi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä (alla olevat tiedot) klikkaamalla sähköpostiviestien tilauslinkkiä tai päivittämällä tilisi asetukset. Jos peruutat markkinoinnin, ota huomioon, että voimme silti ottaa sinuun yhteyttä aika ajoin palvelusanomien kanssa (esim. tilaus- ja toimitustodistukset sekä tiedot laillisista oikeuksista).

Saatat nähdä Sivustosi mainoksia voi myös kolmannen osapuolen verkkosivustoissa, myös sosiaalisissa medioissa. Nämä mainokset voidaan kohdentaa sinulle evästeiden avulla (jotka seuraavat verkkotoimintaa, joten voimme näyttää mainoksia asiakkaille, jotka ovat käyneet Sivustossamme. Jos näet mainoksen sosiaalisessa mediassa, tämä voi johtua siitä, että olemme ottaneet sosiaalisen verkoston käyttöön näyttämään mainoksia asiakkaillemme tai asiakkaille, jotka vastaavat asiakkaidemme väestötietoprofiilia. Joissakin tapauksissa tämä saattaa edellyttää sähköpostiosoitteesi jakamista sosiaalisen verkoston kanssa. Jos et halua nähdä kohdennettuja mainoksia, voit muuttaa eväste- ja tietosuoja-asetuksia selaimellasi ja näiden kolmansien osapuolten verkkosivustoilla.

Kenenkanssajaammehenkilökohtaisiatietoja?

Jaammeasiakkaidemmehenkilötietojakolmansienosapuoltenkanssaseuraavissatilanteissa:

 • Muidenyhtiöidenryhmäänkuuluvienyritystenkanssa,mikäliSivustonkäyttöätarvitaan.

 • Toimittajiemmejapalveluntarjoajienkanssa,jotkatyöskentelevätmeille,esim.maksuprosessitjahuolintayhtiöt.

 • Ammattilaistenjaoikeudellistenneuvonantajienkanssa.

 • Kolmansienosapuoltenkanssa,jotkaharjoittavatpetostentorjuntaajaedistävätniidenhavaitsemista.

 • Valvontaviranomaistentaimuidenviranomaisten,esim.joilleilmoittaapetoksestataivastauslailliseenpyyntöön.

 • Josmyymmeliiketoiminnanvaroja,asiakkaidemmehenkilökohtaisettiedotvoidaanluovuttaamahdolliselleostajalle.Sellaisessatilanteessateemmeparhaamme,ettäostajasitoutuunoudattamaanyksityisyydensuojaamme.

 • Muussatapauksessa,josmeilläonsuostumuksesitaimuullatavoinlaillisestioikeustehdäniin.

Varastointijasäilytys

Käytämme palveluntarjoajia ympäri maailmaa. Näin ollen henkilötietojasi voidaan käsitellä myös Euroopan ulkopuolisissa maissa, myös maissa, joissa saattaa olla vähemmän tietosuojaa kuin paikallisen lainsäädännön mukaan. Jos siirrämme henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, sovellettavan lain vaatimusten mukaisesti varmistamme, että yksityisyydensuojaasi suojataan asianmukaisesti asianmukaisilla suojatoimilla, erityisesti EU: n tavanomaisilla sopimuslausekkeilla. Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja näistä suojatoimista.

Pidämme henkilötietosi niin kauan kuin tarvitsemme niitä edellä kuvattuihin tarkoituksiin, joten tämä aika vaihtelee riippuen tekemistäsi toimenpiteistä asiakkaanamme. Esimerkiksi, jos olet tehnyt ostoksen kanssamme, pidämme kirjaa ostoksestasi laskutus-, vero- ja takuuasioita varten. Voimme myös pitää kirjaa kirjeenvaihdostamme kanssasi (esimerkiksi jos olet tehnyt reklamaation tuotteesta) niin kauan kuin on välttämätöntä suojella meitä oikeudelliselta vaatimukselta. Jos meillä ei enää ole tarvetta säilyttää tietojasi, poistamme sen. Huomaa, että jos olet luopunut markkinointiviestinnästä, pidämme kirjaa sähköpostiosoitteestasi, jotta emme lähetä sinulle sähköpostiviestejä tulevaisuudessa.

Turvallisuus

Tämä Sivusto varmistaa, että tiedotsalataankun Sivustolta poistutaan. Tämä prosessi käsittää tietojen tai tietojen muuntamisen koodiksi luvattoman pääsyn estämiseksi. Tämä Sivusto noudattaa tätä prosessia ja käyttää turvallisia menetelmiä kaikkien luotto- ja maksukorttitapahtumien suojaamiseksi.SalausmenetelmiäkutenSSL:ää,käytetäänasiakkaidentietojensuojelemiseen,kunneovatsiirtyneetjalähtevättälläSivustollasuojatuntietoliikennekanavankautta.

Vaikkateemmekaikenvoitavammesenvarmistamiseksi,ettähenkilökohtaisiatietojasisuojellaanainaSivustoltamme,emmevoitaataSivustollemmelähetettyjentietojenturvallisuuttajaeheyttä.

Lapset

Sivustommeeioletarkoitettualle18-vuotiaillelapsille,eikäsitäsaakäyttää. Emmekeräätietoisestialle18-vuotiaidenhenkilötietoja.

Evästeet

Sivustot käyttävät evästeitä ja vastaavia tekniikoita, jotta Sivuston sisältöä voidaan parantaa ja sen toimintoja pystytään ymmärtämään kohdennettua mainontaa varten. Katso evästekäytäntömme lisätietoja saaduista evästeistä ja eväste asetusten muuttamisesta.

Sinunoikeutesi

Sinulla on tiettyjä henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia, mukaan lukien oikeus päästä käsiksi ja korjata henkilötietojasi sekä tietyissä olosuhteissa siirtää henkilötietosi toiselle taholle yleisesti käytetyssä muodossa.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käyttöä tiettyihin tarkoituksiin, mukaan lukien markkinointiviestintään. Katso yllä "Markkinointi" saadaksesi lisätietoja markkinoinnin kieltämisestä.

Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista esimerkiksi; kun henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksemme ovat päättyneet; jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä oikeutettujen etujen perusteella, eikä meillä ole pakottavia oikeutettuja perusteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä; ja missä käsittelymme perustui suostumukseesi, jonka olet peruuttanut.

Noudatamme kaikkia pyyntöjäsi käyttää oikeuksiasi sovellettavan lain mukaisesti. Huomaa kuitenkin, että näillä oikeuksilla on useita rajoituksia, ja joissakin tilanteissa emme voi noudattaa pyyntöäsi. Jos haluat esittää henkilötietojasi koskevia pyyntöjä tai jos sinulla on henkilötietoihisi liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita, sinun tulee ottaa meihin yhteyttä käyttämällä alla olevia tietoja. Sinulla on myös oikeus ottaa yhteyttä paikalliseen valvontaviranomaiseen tietosuojaa varten.Otayhteyttä

Ota meihin yhteyttäGlossybox-tililläsi oleva Asiakaspalvelun yhteyskeskuksen kautta. Voit myös esittää kysymyksiä ja kommentoidatätä käytäntöä lähettämällä viestin osoitteelleGlossyboxSwedenAB,Drottninggatan108, 113 60 Stockholm, Ruotsi.

customer.experience@thehutgroup.com

Viimeksi päivitetty [28/02/2022]